1 – Tajomný muž z iného sveta

Na všetko mám svoje teórie, ktoré viem doložiť i faktami, inak by som si nedovolil zasahovať do oblasti, ktorá je pre mnoho ľudí posvätná. Posvätná v pravom zmysle tohto slova. Budem prezentovať iba svoj názor, o ktorom som hlboko presvedčený a život mi ponúka stále nové argumenty. Som papierový kresťan a tým skresľujem oficiálne štatistiky, tak ako vy, mnohí ostatní. Som pokrstený, mám za sebou birmovanie a tiež sviatosť manželstva, do kostola som nechodil, žiadne kresťanské aktivity som nevyvíjal. Svoj svätý krst som nemohol ovplyvniť, birmovanie prebehlo v čase, keď som bol malý a navyše som dostal hodinky s dátumom. Ženil som sa v kostole, lebo si to tak želala moja svokra, ktorú som vždy zbožňoval. Svoje hriechy sa snažím naprávať sám a na Bohu je, či mi odpustí. Veď všetko vidí, tak čo!

Keď som sa s mojou lepšou polovičkou – Ľudkou už konečne dohodol, že na pol roka pôjdem v praxi realizovať svoj projekt, tak nastal problém – kde. Nechcel som sa s mojimi deťmi utiahnuť niekde na samotu, skrývať sa. Chcel som ich zapojiť do života, a poskytnúť aj tým „normálnym“ pravdivý pohľad na narkomanov – na fenomén, ktorého sa tak boja. Bolo treba ukázať, že niet sa čoho báť, ak sa to správne podchytí.

Dozvedel som sa, že dom, aký hľadám má k dispozícii pán farár Gáborík v Budmericiach. Vybral som sa teda do Budmeríc. Z Častej, kde som sa narodil a v tom čase aj býval, je to na skok. Gazdiná mi povedala, že pán farár je v kostole a má tam s deťmi náboženstvo. Bolo mi to čudné, lebo my sme náboženstvo mali v škole. Bol som zvedavý! Kostol bol otvorený, tak som si povedal, že ma snáď tie kostolné dvere nezabijú, lebo už predsa len nie som až taký hriešnik, ako som bol nedávno.

Sadol som si do lavice hneď pri dverách. Vpredu pri oltári sedeli malé deti v laviciach a oproti nim pán farár. Videl ma a očividne som mu neprekážal, len sme si vzájomne kývli hlavami. Vôbec to nevyzeralo na hodinu náboženstva ako som to poznal z mladosti ja. Decká sa prekrikovali, hlásili sa a každý chcel rozprávať, vyjadriť svoj názor. Rozprávali o Beverly Hills 90210 – televíznom seriáli, neskoršie aj o filme Americký šaolin. Veľmi sa mi páčilo, že niekto takýmto spôsobom dokáže vychovávať deti. Na príkladoch, ktoré poznajú z televíznych seriálov pochybnej úrovne. Musel to sledovať aj farárko, lebo inak by nemohol korigovať detské názory. Nehanil im tie ich seriálové hviezdy, len im na takýchto príkladoch vysvetľoval hlbšie myšlienky. Šikovne sa dostával z deja seriálu do každodennej reality ich vlastného života. Takto som si predstavoval seba s deťmi, ktoré som chcel dostať z drogovej dráhy. Nie v kostole, lebo podľa mňa kostolom je každé miesto, kde sa práve nachádzam, ak práve potrebujem rozprávať so Šéfom, alebo On so mnou.

Hodina náboženstva skončila. Múdrejšie neboli len deti, ale aj ja. Rýchlo sa vysúkali z lavíc, za jazdy sa prežehnávali pred oltárom a už klopili zákrutu na kostolnej dlažbe smerom k východu z chrámu Božieho.

Farárko ma pozval na faru. Neskoršie mi povedal, že ma považoval za ďalšieho podomového obchodníka so sviečkami, či kadidlom. Ani som sa nečudoval, lebo som bol náležite „oháknutý“ a s kufríkom v ruke. Na takýto imidž nie som zvyknutý a navyše som typ, ktorému aj v smokingu trčí slama z topánok.

Sedeli sme vo veľkej farskej knižnici, v starej budove s hrubými stenami a malými starodávnymi oknami. Najprv som hodinu rozprával o sebe. Samé suché a surové fakty, až som sa sám sebe zdal hroznou príšerou, čo nemá na takom mieste čo robiť. Povedal som všetko! Potom som povedal, čo mienim robiť, ako to mám premyslené a čo vlastne od neho očakávam. Farárko,  tá čistá duša ma ani raz neprerušil. Asi mal veľa roboty, lebo mal viacero farností, kde pôsobil, bol stavbyvedúci na svojich stavbách, ktoré pre farnosť v Budmericiach budoval, a navyše aj učil psychológiu na Zdravotnej škole v Harmónii. Bol trpezlivý a nechal ma dohovoriť. Nakoniec som mu povedal, že vo svetle tých faktov, ktoré som mu o sebe prezradil, budem chápať, ak ma pošle preč. Sám neviem, ako by som reagoval ja, keby som bol na jeho mieste.

Neposlal ma preč. Namiesto toho sme strávili ďalšiu hodinu tým, že sme si jeden druhému vysvetľovali veci, na ktoré sme mali rovnaký názor, napriek rozdielnym životným filozofiám. Pri tejto debate sme vypili dve kanvice čaju a gazdinej schrúmali za tanier koláčikov. Zmluvu sme uzavreli. Bola to nielen zmluva o prenájme, no hlavne o spolupráci, vzájomnej podpore a pomoci. Ak Boh skutočne existuje, tak ma vtedy doviedol k tomuto človeku.

Neskoršie sme mali veľa debát spolu s našimi deťmi a s farárkom. Niektoré sa odohrávali u nás, niektoré na fare. Keď som deťom rozprával o svojich názoroch na život, farárko vždy povedal, že to isté je v Biblii. Hneď sa vytasil s príbehom a s poučením, kde poukazoval, že vlastne Bibliu citujem. Ja som mu vždy na to povedal, že to musí byť veľmi dobrá knižka, keď sú tam také veci popísané a citujú ma tam.

Odvtedy mám jej elektronickú verziu v počítači. Farárko mal pravdu. Tiež som mu viac krát povedal, že nemôžem veriť v Boha, v starčeka s bradou, s milým pohľadom, čo sedí na obláčiku a hrozí nám svojim Prstom Božím. Povedal mi, že tak ho nakreslili maliari, nie je to jeho podoba. Povedal nám o Ježišovi, spasiteľovi, ktorý miloval ľudí a zomrel na kríži z lásky k nim.
Na lásku sme mali úplne rovnaký názor, dokonca i Biblia to potvrdzovala. Tiež sme sa bez problémov zhodli pri našich rozhovoroch i o iných veciach. O skromnosti, o odpustení, dobre a zle, o úcte, priateľstve, o pokore, pomoci, o viere, ktorá uzdravuje i o neviere.

V jednej veci sa však podľa mňa náboženstvo a cirkev mýli. Stále čaká na nový príchod spasiteľa. Jedného veľmi konkrétneho človeka – Boha Ježiša Krista. Čakajú ho 2000 rokov a on v skutočnosti nikam neodišiel. Je to pán farár Gáborík, bola to i Matka Tereza a je to každý človek, ktorý je schopný lásky, bez náhrady, je schopný pomoci blížnemu. Ježiš Kristus sa rozptýlil v energiu, ktorú cirkev nazýva Duch Svätý. Dostala sa naozaj do každého.

Ježiš chcel šíriť lásku a ľudia ho za to zabili. Tak spravil geniálnu vec. Všetku svoju lásku dal nám, každému rovnako, nech si s ňou bačujeme. Kto ju objaví a rozmnožuje, ten dostane tú kozmickú silu a múdrosť. Ja už ju viem nájsť v sebe a viem ju nájsť aj v mojich deťoch. Museli byť zlé, aby v sebe našli to dobré. Viem čo v nich mám hľadať a preto to nájdem.
Farárko mi povedal, že Ježiš je tajomný muž z iného sveta. Nepovedal mi však, že je to on – Marián Gáborík, že to môžu byť moje deti – narkomani, prostitútky a zlodeji, že to môžem byť aj ja – opilec a grobian. Môžete to byť aj vy, ak o to stojíte. Máte v sebe dobro a lásku.

Preto nechodím do kostola, lebo nepotrebujem kľačať pred tým starčekom, čo namaľovali starí maliari. Nechcem chodiť na spovede, aby som sa očistil od hriechov a vzápätí páchal ďalšie. Mám Šéfa stále pri sebe, je u mňa na návšteve a musím robiť tak, aby sa mu na tej návšteve nehnusilo, alebo aby neodišiel. Preto nemusím chodiť na návštevu ja k nemu, lebo on je u mňa. TAJOMNÝ MUŽ Z INÉHO SVETA!

Moja teória, ktorá mi funguje i v praxi, je v skratke takáto. Sme sami sebe spasiteľmi a mesiášmi. Ježiš to nechal na nás, čo s jeho dušou a energiou urobíme, lebo nám ju spravodlivo a nezištne rozdelil. Tela ho zbavili na Golgote, no to pre neho nebolo podstatné, lebo tým vlastne zostal nesmrteľný. Znova a definitívne zabiť ho môžeme zase len my – ľudia, keď ho každý z nás zabije v sebe. Preto stačí iba desať spravodlivých. Ak sa nenájdu, je zbytočné aby sme sa tu trápili. Ja takých desať poznám osobne – nielen desať.

Budem písať aj naďalej o farárkovi. Aj keď je obyčajný človek, je ten tajomný muž z iného sveta, čo trpel a trpí za iných a berie si ich hriechy na vlastné plecia. Aj za nás sa obetoval, trpel a bol ponižovaný. Ešte ho nestihli ukrižovať, stále žije a môžete ho vidieť i vy v malej dedinke Lopašov, kam ho cirkevná vrchnosť za trest poslala. Lebo nám nehodným pomáhal.
Vladimír Schwandtner
[contact-form 2 „formulár2“]