2 – Otec v sukni

Pán farár Gáborík, alebo farárko, ako ho naše deti s láskou nazývali, bol veľmi charizmatický, ale hlavne veľmi dobrý a láskavý človek. Deti ho zbožňovali. Žiadne z nich sa osobne nepoznalo s nejakým kňazom a ich predstavy o farároch neboli lichotivé. Farári a narkomani stáli na opačných stranách. O to viacej boli unesení z nášho farárka. Milovali ho. Tento farárko nepoučoval, nevyhadzoval im na oči ich hriechy, nestrašil ich peklom, nikdy neboli preňho narkomani. Dievčatá volal menami, chlapcom vymýšľal všelijaké prezývky. Mojej Ľudke hovoril vedúca, mne vedúci. Keď niekto zbadal v zákrute na začiatku našej ulice farárkovo auto, rýchlo utekal upozorniť ostatných. Decká okamžite vybehli pred dom a obstali ho. Najradšej mali, keď prišiel v „sukni“. Takto hovoril o svojom farárskom oblečení. Vždy nám niečo priniesol. Raz ovocie, vajíčka a rôzne milodary, ktoré dostal od svojich ovečiek. Vtedy otvoril zadné dvere na aute, podával deťom balíčky, či košíky s potravinami a povedal, že nech to rýchlo odnesú „vedúcej“, lebo to práve ukradol farárovi a nech to nikto nezbadá.
Farárko mal veľmi málo voľného času, lebo mal viacero farností a ešte aj prestavoval faru. Aj miestni veriaci ho mali radi a veľmi mu v jeho práci pomáhali. Hlavne pri remeselníckych prácach. Keď k nám prišiel, najprv sa vždy rozprával s deťmi. Neviem ako to stíhal, no mal prehľad o filmoch, seriáloch, hudbe, spevákoch, skupinách a o všetkom, čo decká zaujímalo. Mal na ne silný a dobrý vplyv.

V jednu nedeľu nám prišiel vysvätiť dom. Vtedy sme mali spolu s farárkom a deťmi debatu o sile modlitby. Znova sme každý svojimi slovami hovorili to isté a došli sme k záveru, že je to skupinové sústredené vysielanie pozitívnej energie. Farárko tiež vysvetľoval deťom, čo robí tým, že vysvätí náš dom. Akú silnú dávku pozitívnej energie zanecháva spolu s tými kvapkami svätenej vody v dome. Nikto z nás nebol pravý veriaci kresťan, no v tej chvíli sme všetci verili v tajomného muža z iného sveta, ako nám o ňom farárko rozprával. On bol taký tajomný muž a zo srdca nám dával svoju energiu. Potom vyšiel von a posvätil náš starý „Žigulák“, na ktorý som sa mu stále sťažoval, lebo viesť sa v ňom bolo o život. Keď posvätenie skončil, odložil svätenicu, obrátil sa ku mne, zhlboka vydýchol a povedal : „Vedúci, teraz máte po starostiach, lebo všetko zariadi tajomný muž z iného sveta, on môže robiť zázraky!“ Poďakoval som sa aj s deťmi, no veľmi som sa na to nespoliehal. Nakoniec skonštatoval, že nemusím mať z ničoho strach ani čo sa týka „Žiguláka“, lebo keď si do neho sadnem s deckami, tak strážni anjeli budú mať okamžitú pohotovosť.
Pravdivosť jeho slov sa mnohokrát potvrdila a mne sa stalo od tej doby veľa zázrakov. Naozajstných zázrakov a vo všetkých oblastiach. Znova zdôrazňujem, že som len papierový kresťan. O existencii jeho tajomného muža z iného sveta však odvtedy nepochybujem. Tiež sila modlitby nám pomohla a bez nej by sme sa nikdy nedostali na našu terajšiu úroveň.

Až neskoršie, po niekoľkých rokoch som sa dozvedel, ako nám farárko pomáhal, keď sme začínali a najviacej sme pomoc potrebovali. Už som spomínal, že pán farár Gáborík bol správcom viacerých farností. Lietal neustále z jednej dediny do druhej – slúžil omše a iné pobožnosti. Najviac ho ničili spovede. Aj ja som to s mojimi deťmi zažíval a zažívam. Viem aké je to ťažké, brať si na seba hriechy svojich blížnych. Farárko to mal mimoriadne ťažké, lebo mal tých ovečiek naozaj veľa. Najhoršie znášal to, že hriechy sa neustále opakovali a málokto sa po spovedi aj skutočne polepšil.

Z vlastnej skúsenosti viem, že kto má maslo na hlave, ten najviac odsudzuje druhých. Takto to bolo i s nami. Naši neprajníci nemohli byť ani náhodou pre nás vzorom cnosti. Farárko to dobre vedel a pri spovediach sa hriešnici z piatich dedín za pokutu  modlili za nás a naše deti. Upozornil však, že modlitby musia byť úprimné, inak rozhrešenie nebude platiť. Prevažná časť dediny však bola na našej strane. Tiež Obecný úrad a aj starosta pán Heger . Nikdy sme však ani nedali žiadnu príčinu na sťažnosti. Budmeričania sú veľmi tolerantní a pohostinní ľudia. Prijali nás a vzali za svojich. Preto sa aj my snažíme pomôcť im, ako len dokážeme.

Pred jedným veľkým cirkevným sviatkom prišiel farárko k nám a keď narýchlo podebatoval s deťmi, hneď prešiel k veci. Povedal, že sa nedokáže rozhodnúť, za ktorú rodinu bude v Budmericiach slúžiť v takom lukratívnom termíne omšu. Chceli by to všetci, no všetkým nedokáže vyhovieť. Preto nám došiel oznámiť svoje rozhodnutie. Omša bude odslúžená za vedúcu – moju ženu, vedúceho – mňa, za všetky naše deti a ich rodičov a za všetky nešťastné deti a ich rodičov. Skoro som odpadol. Ani vo sne ma nenapadlo, že na takúto vec by niekto mohol prísť. Odhováral som farárka, nech to nerobí, môže mu to uškodiť, domáci sa budú na neho hnevať! Bol neoblomný. Vravel som mu, že možno na takúto omšu ani nepríde nikto z domácich, budú to považovať za provokáciu. Farárko sa hneď vytasil so svojimi príbehmi z Biblie a bol som usadený. Už sa rozhodol a basta.

Oznámil som všetkým rodičom našich detí, že bude za nich a ich deti slúžená omša. Prišli všetci, prišli i rozvedení a zle pohnevaní rodičia, korí sa niekoľko rokov nevideli a hnevali sa. No v tú nedeľu všetci prišli. Od nás do kostola je skoro dva kilometre. Všetci sme šli pešo. Rodičia si viedli medzi sebou deti, aj tí rozhnevaní…….

Farárko toho mal veľa, preto sa mu stávalo, že na omšu meškal. Veriaci si na to zvykli a tiež chodili na poslednú chvíľu. My sme mali dobrú časovú rezervu, lebo by nebolo pekné prísť neskoro. Prišli sme štvrť hodiny pred omšou. Kostol bol plný! Veľa ľudí stálo i vonku. Keď nás videli prichádzať, začali sa rozostupovať, uvoľňovať nám miesto, aby sme mohli ísť až k oltáru. Vážení občania z Budmeríc nás zdravili zložením klobúka, či pokývnutím hlavy a ustupovali nám z cesty.

Všade žijú dobrí a tolerantní ľudia, no v Budmericiach ich je požehnane. Pán farár Gáborík im šiel príkladom! Nikdy mu nebudeme môcť vrátiť všetko, čo nám dal, aj keď určite viem, že preto to nerobil.
ĎAKUJEME!
Vladimír Schwandtner
[contact-form 2 „formulár2“]