Pervitín

ZÁVISLOSŤ SA ŤA (DO)TÝKA (pervitín 1. diel) RTVS
NÁVRAT NA „MY V MÉDIÁCH“

ZÁVISLOSŤ SA ŤA (DO)TÝKA (pervitín 2. diel) RTVS
NÁVRAT NA „MY V MÉDIÁCH“

Podporiť nás môžete prostredníctvom našich bankových účtov:

Účet č. 1
2626061605/1100 IBAN: SK87 11000000002626061605 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA
Účet č. 2
2616072925/1100 IBAN: SK12 11000000002616072925 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA

 

Toluén a marihuana

ZÁVISLOSŤ SA ŤA (DO)TÝKA (toluén, marihuana) RTVS
NÁVRAT NA „MY V MÉDIÁCH“

Podporiť nás môžete prostredníctvom našich bankových účtov:

Účet č. 1
2626061605/1100 IBAN: SK87 11000000002626061605 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA
Účet č. 2
2616072925/1100 IBAN: SK12 11000000002616072925 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA

 

Video motivácia

MOTIVÁCIA – AKO PRESVEDČIŤ ZÁVISLÉHO ČLOVEKA K SPOLUPRÁCI
(dve videá)
NÁVRAT NA ZOZNAM VIDEÍ

Podporiť nás môžete prostredníctvom našich bankových účtov:

Účet č. 1
2626061605/1100 IBAN: SK87 11000000002626061605 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA
Účet č. 2
2616072925/1100 IBAN: SK12 11000000002616072925 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA

 

Video filozofia

FILOZOFIA – POSTOJE A ZÁSADY PRI NAŠEJ PRÁCI
(dve videá)
NÁVRAT NA ZOZNAM VIDEÍ

++

Podporiť nás môžete prostredníctvom našich bankových účtov:

Účet č. 1
2626061605/1100 IBAN: SK87 11000000002626061605 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA
Účet č. 2
2616072925/1100 IBAN: SK12 11000000002616072925 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA

 

Video úvod

VŠEOBECNÝ ÚVOD
NA ČO VLASTNE POTREBUJEME PENIAZE A POMOC
(jedno video)
NÁVRAT NA ZOZNAM VIDEÍ

Podporiť nás môžete prostredníctvom našich bankových účtov:

Účet č. 1
2626061605/1100 IBAN: SK87 11000000002626061605 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA
Účet č. 2
2616072925/1100 IBAN: SK12 11000000002616072925 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA