Monikin PHOTOLAND

Skoro všetko u nás sa odohráva prostredníctvom počítačov. Deti sa pomocou počítačov učia všetko, čo kedy v škole nepochopili, čo vymeškali, nechcelo sa im to učiť, alebo jednoducho boli nadrogované, alebo si drogy zháňali. Pomocou počítačov si vypracovávajú aj Sprchovanie duše, teta prehodnocujú svoj doterajší život, aby sa dokázali zbaviť všetkých tráum, problémov a mohli začať s „čistým stolom“ svoj nový život. Po krátkom čase strávenom u nás majú aj prístup na internet, kde sa učia vytvárať intrenetové stránky. K tomu však musia mať aj špeciálne vedomosti z grafiky, fotografovania, tvorby videa a podobne.

Jedno z našich dievčat, Monika (Mo), bude učiť mladých ľudí to, čo sa u nás naučila z grafiky, fotografii a tvorby videa. Nie je ešte žiadna „preborníčka“, no už toho vie dosť na to, aby mohla učiť svojich rovesníkov. Kliknutím na obrázok  sa o tom môžete presvedčiť:

photoland