Myslíte, že preháňam?

Napísal som dva články o hepatitíde „C“, ktoré vyvolali pomerne veľa rozruchu a rozpútala sa polemika. Vyzeralo to vraj tak, že sa snažím za každú cenu získať „body“ pre svoje články a preto preháňam a straším. Ak človek nedroguje, má iba jednu sexuálnu partnerku a žije normálnym spôsobom života, nemá šancu chytiť nejakú takú „hepu“.

Posledná veta

Bolo to pred pár rokmi. V ten deň som sa zastavil na fare, lebo s našim farárkom – Tajomným mužom z iného sveta sme mali naše životy veľmi úzko prepojené a často sme sa vzájomne navštevovali. Mal nejakú neodkladnú prácu, tak som čakal vonku pred farou, než bude mať na mňa čas. Bolo krásne, tak som bol vlastne aj rád, že mám chvíľu pre seba a nemusím si to ani veľmi vyčítať. Bol som tam predsa služobne a deti boli s Ľudkou – mojou ženou – doma.

Ako sa dá uvariť sekera

Čoho sa tak boja matky dospievajúcich detí? Prečo jedno obyčajné, aj keď viac významové slovo, nedá spávať rodičom, učiteľom, vychovávateľom? Odpovede na tieto otázky sú veľmi jednoduché. Strach pramení z nevedomosti, ktorú by som sa teraz pokúsil svojim výkladom odstrániť. Drogy! Toto je to slovo, ktoré v ľuďoch vyvoláva strach. Je tento strach oprávnený? Neviem, či práve ja som oprávnený dávať Vám rozumy, lebo sa necítim byť odborníkom na túto oblasť.

Prečo začne mysliaci človek onanovať

Ten, kto písal náš program, vtedy keď sa rozhodol, že nami – ľuďmi osídli túto planétu, si najskôr všetko odskúšal na rastlinách a zvieratách. Najprv to boli iba „jednoduché“ programy napísané pre prvé biologické stroje – rastliny. Aj tie boli iba v základnej konfigurácii s možnosťou rôznych mutácií v budúcich generáciách, lebo sa jednalo a jedná o ich dlhodobé prežívanie a prispôsobovanie sa zmenám podmienok, v ktorých majú existovať. Na stavbu ich tela a jednotlivých orgánov sa na zemi nachádza množstvo stavebného materiálu. Minerály, prvky a zlúčeniny, ktoré sa rozpustia v zázračnom univerzálnom rozpúšťadle – vode. Tak vznikla tá pra-polievka, ktorá dodnes živí všetky rastliny a buduje ich telá. Z tej istej polievky a z toho istého stavebného materiálu vznikli sladké plody jahôd, obrovské telá sekvojí i jedovaté plody durmanu. Toto platí i o zvieratách, ľuďoch a vlastne o všetkom živom, schopnom rásť, deliť svoje bunky, či existovať len v jedinej bunke. Počas života takéhoto biologického stroja sa rôznymi metódami dostane k svojmu dielu žitia potomstvo jednotlivých druhov, ktoré je vždy a v každom jednotlivom prípade jedinečné. Nie vždy lepšie, či dokonalejšie, no dostane šancu presadiť sa, prežiť. Ak to nezvládne, tak zanikne.

Pohľad za oponu

Pre tých, čo to nezažili, je treba priblížiť východiskovú situáciu v rodinách s drogovo závislými deťmi. Ako sú na tom deti pri príchode ku nám? Celý ich život vo všetkých jeho oblastiach je v krachu. V takej situácii sa človek nemá šancu dostať do dobrého psychického stavu, lebo jeho problémy sú také veľké, že zdanlivo nemajú riešenie. Ak si k tomu primyslíme ešte fakt, že napriek láske k týmto deťom aj rodičia už neveria vo vyriešenie a nápravu, tak je to situácia na zaplakanie. Rodičia si nevedia vysvetliť konanie ani pohnútky ich detí. Obviňujú sa navzájom z výchovných chýb a nedokážu, aj napriek svojim životným skúsenostiam a niekedy i vzdelaniu, tento problém riešiť v rámci rodiny. Každému je dúfam jasná tragickosť takejto situácie. Dieťa im zomiera pred očami a oni sa môžu iba bezmocne prizerať. Všetci potrebujú novú nádej, pre nich akceptovateľnú. Hlavné však je, aby sa presvedčili o pozitívne vyriešených podobných, či ešte horších prípadoch.

Už ste niekedy vyskúšali Malé Karpaty – na problémy záplaty

Skoro vždy, keď sme sa s mojou ženou Ľudkou pohádali, tak sme išli na prechádzku do lesa. Našťastie Malé Karpaty sme mali naozaj len kúsok od domu. Nikdy sme si neplánovali ako budeme riešiť naše nezhody, no keď sme sa dostali do konfliktu, vždy niektorý z nás navrhol prechádzku. Zobrali sme deti a poďme!
Pokračovať v čítaní „Už ste niekedy vyskúšali Malé Karpaty – na problémy záplaty“

Koľko kvetov čaká na tvoj hrob

Obrátil sa na mňa môj virtuálny kamarát a kolega z blogu Rudko Kopinec prostredníctvom e-mailu so žiadosťou o moje vyjadrenie sa k jeho článku, ale hlavne k súvisiacim reakciám. Napísal svoj postoj k filozofickým otázkam o zmysle života, ktoré spolu so svojou sestrou predebatovali v noci, vo svojej bývalej detskej izbe, keď boli na návšteve u svojej matky.

Život je tímová práca

Mať ideály sa vníma ako slabosť, či naivita a má to byť charakteristická črta mladých ľudí. U nich sa to posudzuje zhovievavo. Sú ešte mladí, sprostí, však oni z toho vyrastú, keď prídu do ŽIVOTA. Lenže oni už v živote dávno sú! Každý toľko rokov, koľko práve má. Napriek všetkému, každý rád spomína na obdobie, keď mal ideály a bol naivný. Dokonca závidíme a chceli by sme mať znova ideály, no musíme byť zodpovední, ako keby jedno malo vylučovať druhé.

Sprchovanie duše

Chudák môj kamarát Marián Minárik. Stále ho šokujem a dávam mu otázky, ktoré sú jednoduché , až detinské a on nevie na ne odpovedať. Vždy sa zastaví, keď ide z Trnavy, z katedry, kde učí. Príde na skok, lebo má ešte veľa roboty, prípadne skoro ráno cestuje do Bystrice, kde tiež učí. Moja žena – Ľudka, nám urobí kávu a ponúkne nejaké buchty, čo s deckami upiekli. Potom to začne.
Pokračovať v čítaní „Sprchovanie duše“