Delírky a iné lahôdky

Koncom roka každý človek nejako sám od seba bilancuje a robí si plány do toho budúceho. Toto sa nezaobíde bez všelijakých predsavzatí, na ktoré sa potom snažíme čo najskorej zabudnúť. Je to hlavne preto, že ich málo kedy aj dodržíme. Niekedy sa však stane, že napriek našej povestnej ľudskej slabosti sa nám predsa podarí svoje plány aj začať uskutočňovať. Vo väčšine prípadov to naše okolie vníma veľmi pozitívne a aj my sami sme na svoju morálnu silu hrdí.

Pokračovať v čítaní „Delírky a iné lahôdky“

Ako sa Robko naštval na pani primárku

Včerajší článok vyvolal pomerne veľkú diskusiu a prišlo mi aj domov viacero príspevkov. Nadobudol som dojem, že článok bol napísaný, lepšie povedané pochopený inak, ako som to mal v úmysle. Jeden diskutujúci mi napísal, že mám doktorov v žalúdku, Utešoval ma tým, že „keď budem trpezlivý, tak sa všetko napraví a doktorkovia mi deti predpripravia, aby sa nepotili a ja im nalejem nejaký elixír…. „ Trpezlivý som už dvanásty rok. Doktorkovia sú tí istí, pracujú podľa pokynov MZSR a žiadny elixír čo by som nalieval nemám.“ Je potrebné aby som sa pokúsil uviesť veci na pravú mieru, rozšíriť túto tému, aby bola pochopená správne a v súvislostiach.