Zišlo by sa

Naša situácia nikdy nebola dobrá a boli časy, keď sme aj s kopou detí boli nútení neustále sa sťahovať do nových podnájmov. V roku 1998 sme konečne získali dom, ktorý síce nebol dokončený, no postupne zvládame aj toto.

Financie: V tejto oblasti sme trvale hlboko poddimenzovaní a spôsobuje nám najväčšie ťažkosti. Často sa u nás vyskytujú deti „z ulice“ a zo sociálne veľmi slabých rodín. Niektoré u nás boli aj niekoľko rokov, kým sa dokázali osamostatniť. Ak sa niekto rozhodne finančne prispieť, tomu môžem garantovať, že jeho dar bude využitý pre záchranu týchto detí a samozrejme na zabezpečenie našej činnosti.

Číslo účtu: 

Obidva účty sú aktívne, no prosím prípadných darcov, aby od dnes používali prednostne účet č. 1

Účet č. 1 2626061605/1100 IBAN: SK87 11000000002626061605 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA

Účet č. 2 2616072925/1100 IBAN: SK12 11000000002616072925 SVIFT CODE: TATRSKBX TATRA BANKA POBOČKA /BRANCH/ 014 MODRA

(aktualizované15.2.2017)

Na pripojenie k vaším internetbankingovým službám môžete využiť nasledujúce linky:

ČSOB: https://ib24.csob.sk
mBank: https://online.mbank.sk/sk/Login
OTP banka: https://www.otpbanka.sk
Poštová banka: https://moja.postovabanka.sk
Prima banka: https://ib.primabanka.sk
Raiffeisen banka: https://ib.raiffeisen.sk/ibanking.html
Sberbank: https://ibs.sberbank.sk/ebweb/
SLSP: https://ib.slsp.sk
Tatra banka: https://moja.tatrabanka.sk
UniCredit bank: https://sk.unicreditbanking.net/disp/
VÚB banka: https://ib.vub.sk
ZUNO: https://moje.zuno.sk

Bývanie: Vzhľadom na môj zdravotný stav som nútený urobiť rôzne stavebné úpravy v našom dome, aby som bol vôbec schopný túto činnosť naďalej robiť. Úpravy sú materiálovo, pracovne a hlavne finančne veľlmi náročné. Skoro všetky práce si dokážeme urobiť svojpomocne, lebo na to, aby sme si práce dali urobiť dodávateľsky, aj tak nemáme prostriedky. Jedná sa vhlavne o prístrešok na prekrytie časti dvora cca 10m x 4,5m konštrukcia z drevených hranolov 10 x 10 cm, prekrytie doskami 20 mm + vrchná krytina, napríklad  podkladová lepenka a kanadský šindel.

Činnosť: Našou hlavnou činnosťou od ktorej sa odvíja všetko ostatné je učenie. Pracujeme hlavne s výpočtovou technikou. To znamená, že ak chceme naše deti pripraviť na normálny život, musíme ich naučiť pracovať na vysokej úrovni s modernými technológiami. Okrem „obyčajných“ (školských) vedomostí musia zvládnuť na vysokej úrovni všeobecnú prácu s PC (software a hardware), počítačovú grafiku, design, fotografovanie, video (natočenie, zostrih, titulky, a finálne úpravy), multimediálne produkty a podobne. Zišla by sa nám výpočtová technika a výstupné periférie.  Počítače si dokážeme poskladať, opraviť, nainštalovať a také, ktoré sa pre naše účely nehodia posunúť iným.

Aktualizované 15.2.2017